Your world.Sizin dünyanız.
İndi Sizin dünya.
Indi dildə.

TRANSLATE'IN DƏSTƏKLƏDİYİ BÜTÜN DİLLƏR